Hydroterapia w CZD – obecny etap remontu

29 stycznia 2020

Kompleksowy remont i modernizację Hydroterapii w Centrum Zdrowia Dziecka Fundacja Drzewo i Jutro rozpoczęła we wrześniu 2019 roku (o szczegółach przeczytasz tutaj). Do dzisiaj wykonano już większość przewidzianych prac:

- Zamontowano i obudowano konstrukcję dla nowych niecek basenowych, elementy technologii basenowej (filtry, zbiorniki i dezynfektory) są już gotowe i obecnie instalowane są pompy do uzdatniania wody.
 

     

Na zdjęciach obudowa niecek basenowych, filtr do uzdatniania wody i pompy obiegowe basenów.
 

- W końcowej fazie jest instalacja nowych systemów wentylacyjnych i grzewczych: zostały już rozprowadzone kanały wentylacyjne i założono centralę wentylacyjną.

 

     

Na zdjęciach nowe kanały i centrala wentylacyjna.

- Rozpoczęto także przygotowania do prac wykończeniowych: wylano posadzki, zrobiono izolacje styropianowe i zaszpachlowano sufity. Zamontowano również nowe okna.
 

     

Na zdjęciach wylane posadzki, zaszpachlowane sufity i nowe okna pomieszczeń Hydroterapii.
 

Do zakończenia remontu pozostało: wykonanie okładzin ceramicznych i malowanie ścian; aranżacja i wyposażenie natrysków, przebieralni, łazienek i recepcji; zamontowanie wanien i innych urządzeń do rehabilitacji oraz dalsze prace wykończeniowe.

Z przyjemnością informujemy także, że w ostatnim tygodniu Rada i Zarząd Fundacji Drzewo i Jutro podjęli decyzję o sfinansowaniu zakupu dodatkowej hydrobieżni dla dzieci wraz z asekuracją sufitową, która będzie zainstalowana w wyremontowanej przestrzeni Oddziału. Nowe urządzenie zwiększy dostępność zajęć rehabilitacyjnych w wodzie dla pacjentów CZD. Zdecydowaliśmy się na ten – wychodzący poza ramy projektu renowacji Hydroterapii – zakup, chcąc zapewnić pacjentom jak najlepsze warunki do rehabilitacji.

W toku remontu pojawiły się opóźnienia wynikające z konieczności dostosowania do siebie nowych instalacji Hydroterapii z istniejącymi instalacjami budynku Centrum Zdrowia Dziecka, które okazały się zbyt zużyte, aby możliwe było podłączenie do nich instalacji o nowszej technologii. Nieplanowana wymiana zużytych instalacji wymaga dodatkowego czasu, dlatego termin otwarcia Hydroterapii został przesunięty o miesiąc i planowany jest na koniec marca 2020 roku.
 

Bardzo się cieszymy, że już za niespełna 2 miesiące pacjenci, ich opiekunowie i kadra medyczna CZD będą mogli korzystać z pomieszczeń i urządzeń zmodernizowanej Hydroterapii.
 

      

Na zdjęciach wizualizacje zmodernizowanej Hydroterapii.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe projekty w obszarze wsparcia dzieci i rodzin cudzoziemskich

20 stycznia 2020

Wspieranie dzieci i ich rodzin w trudnych sytuacjach życiowych to główny, statutowy cel działań Fundacji Drzewo i Jutro. Takim czasem kryzysu jest także sytuacja, w której rodzina zmuszona jest do szukania schronienia w nieznanym, a często także obcym językowo i kulturowo kraju. Adaptacje rodzin uchodźczych w Polsce wspierają organizacje pozarządowe, udzielając kompleksowego wsparcia: prawnego, materialnego i psychologicznego.

Jedną z najstarszych organizacji zajmujących się pomocą uchodźcom jest Fundacja Ocalenie. Współpracujemy z nią od maja 2018 roku, współfinansując funkcjonowanie Świetlicy dla dzieci przy Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży (więcej o tym wspieranym przez nas projekcie przeczytasz tutaj). Widząc skalę problemu dzieci i rodzin cudzoziemskich w Polsce, ich ogromne potrzeby, a także pozytywne efekty, jakie płyną ze świadczonej im pomocy, postanowiliśmy poszerzyć grono wspieranych przez nas organizacji. Dlatego w 2019 roku rozpoczęliśmy współpracę z trzema nowymi organizacjami: Stowarzyszeniem "Dla Ziemi", Fundacją Dla Wolności i Fundacją Polska Gościnność.  

Stowarzyszenie „Dla Ziemi” w ramach projektu „OBCY? Zbliżenia” prowadzi zajęcia dla dzieci z Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie (woj. lubelskie). Zajęcia polegają na wyrównywaniu szans edukacyjnych i zapewnieniu pomocy psychologicznej dzieciom i ich rodzinom. Organizowane są warsztaty, zajęcia ogólnorozwojowe i wycieczki. Odbywają się również spotkania ze społecznościami lokalnymi przybliżające tematykę uchodźczą i pozwalające na osobiste spotkania z przedstawicielkami tej grupy. Do tej pory miało miejsce już kilka takich spotkań i cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem.
 

            

Zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz Klub Kobiet – prowadzone przez Stowarzyszenie "Dla Ziemi".
 

Kolejnym projektem, dofinansowywanym przez nas od września 2019 roku, jest projekt „Przystanek Świetlica” realizowany przez Fundację Dla Wolności, w ramach którego prowadzona jest Świetlica dla dzieci w Ośrodku dla Cudzoziemców na warszawskim Targówku. Podobnie jak w projekcie Stowarzyszenia "Dla Ziemi", opiekunowie w świetlicy wspierają edukację dzieci, zapewniają im zajęcia ogólnorozwojowe, organizują wycieczki i zapewniają wielowymiarowe wsparcie i bezpieczną przestrzeń zabaw.

 

         

Zajęcia w terenie dla dzieci w ramach projektu "Przystanek Świetlica" Fundacji dla Wolności.
 

Z Fundacją Polska Gościnność rozpoczęliśmy współpracę projektem „Wsparcie edukacyjne dzieci uchodźczych”. Projekt polega na indywidualnym wsparciu dzieci z rodzin uchodźczych w nauce. Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych wolontariuszy w domach podopiecznych. Dzięki ich pomocy dzieci poprawiają swoje wyniki szkolne, poszerzają wiedzę i doskonalą znajomość języka polskiego. Istotne jest również to, że pracują zawsze z tą samą, znaną im osobą, z którą mogą budować trwałą, dającą poczucie bezpieczeństwa relację.

                      

Korepetycje dla dzieci prowadzone przez wolontariuszy Fundacji Polska Gościnność.
 

Mamy nadzieję, że projekty te przyniosą pozytywne rezultaty nie tylko dla rodzin i dzieci uchodźczych, ale także dla lokalnych społeczności – uwrażliwiając je na wyzwania stojące przed rodzinami cudzoziemskimi.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Remont Hydroterapii – co nowego?

4 listopada 2019

Trwa remont Hydroterapii w Centrum Zdrowia Dziecka, obecnie największy i najbardziej skomplikowany projekt naszej Fundacji, o którym pisaliśmy tutaj. Prace poszczególnych branż posuwają się bardzo szybko. Poniżej przedstawiamy, na jakim jesteśmy etapie.

Nasi wykonawcy prowadzą obecnie prace rozbiórkowe, a więc m.in. skuwają glazurę i płytki w całym pomieszczeniu basenowym. Usuwane są również stare i niepotrzebne kanały wentylacyjne oraz robione są przebicia przez stropy, którymi poprowadzone zostaną nowe kanały, potrzebne do instalacji nowej centrali wentylacyjnej.
 

         

Skuwanie glazury w pomieszczeniu basenowym.


Została już także usunięta stara instalacja uzdatniania wody i rozpoczęły się przygotowania do budowy zbiorników przelewowych. Nowe okna do pomieszczeń Hydroterapii zostały już zamówione, a ich montaż odbędzie się w ostatnich etapach remontu. Planowany czas zakończenia remontu i modernizacji oddziału Hydroterapii – luty 2020.
 

     

Wyburzanie niecek basenowych i podwieszanych sufitów (stare kanały wentylacyjne).

 

Bardzo dziękujemy wszystkim naszym Wykonawcom za ogromne zaangażowanie i determinację w realizacji tego skomplikowanego projektu.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Podsumowanie pilotażu programu Senior-Junior

30 września 2019

W poniedziałek, 30 września odbyło się w Łodzi oficjalne podsumowanie pilotażowego Programu Senior-Junior oferującego wsparcie w procesie usamodzielniania się młodzieży z pieczy zastępczej (domy dziecka, rodziny zastępcze). Program jest nowatorskim projektem społecznym stworzonym i realizowanym przez Fundację Robinson Crusoe i finansowanym przez Fundację Drzewo i Jutro.

Pilotaż Programu Senior-Junior trwał 10 miesięcy i w tym czasie dobrani w pary Seniorzy (wyłonieni spośród uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łodzi) i Juniorzy (młodzież opuszczająca domy dziecka i rodziny zastępcze oraz rozpoczynająca samodzielne życie) regularnie spotykali się, aby omawiać trudności i wyzwania związane z wchodzeniem w dorosłość.

Pomysł, aby Seniorzy zostali mentorami i docelowo formalnymi opiekunami usamodzielnienia dla młodzieży z pieczy zastępczej, to unikalny w skali kraju pomysł zaktywizowania grupy seniorów oraz stworzenia realnego wsparcia dla młodych osób będących w trakcie procesu usamodzielnienia, którym często brakuje – na tym etapie wchodzenia w dorosłość – wartościowych relacji z przyjaznymi dorosłymi.

 

Uczestniczy pilotażu oraz przedstawiciele Fundacji Robinson Crusoe.
 

Pilotaż programu Senior-Junior w ocenie uczestników, zarówno Seniorów, jak i Juniorow, był bardzo wartościowym doświadczeniem, ale też wymagającym i niełatwym. Co jednak najważniejsze, podkreślili oni, że jest on potrzebny i powinien być kontynuowany. Za sukces uznajemy fakt, ze 6 par z 12 rozpoczynających pilotaż, zdecydowało się uczestniczyć w kontynuacji programu. 
 

            

Na zdjęciach: jedna z par prezentująca swoje doświadczenia w formie japońskiego teatrzyku kamishibai oraz druga para, opowiadająca o swojej relacji przy pomocy kolażu ze zdjęciami.       

 

Pilotażowa edycja Programu przyniosła tez wiele refleksji i propozycji ulepszenia formuły programu. Te wnioski z pewnością pomogą Fundacji Robinson Crusoe w przygotowaniu kolejnych edycji projektu (które już zostały zapowiedziane przez prezesa Fundacji, Aureliusza Leżeńskiego) oraz w dłuższej perspektywie – pomogą rozszerzyć jego skalę, za co trzymamy kciuki!

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć tutaj.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Otwarcie Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku

30 września 2019

30 września odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Jest to już piąta placówka ogólnopolskiej sieci Centrów Pomocy Dzieciom świadczących kompleksową, interdyscyplinarną pomoc dzieciom krzywdzonym i ich opiekunom. To już drugie, obok warszawskiego, Centrum Pomocy Dzieciom, które wspieramy. Więcej szczegółów na stronie projektu Pomoc dzieciom krzywdzonym.

Artykuł Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę o otwarciu CPD w Gdańsku mogą Państwo przeczytać tutaj.


              

Na zdjęciach: uroczyste przecięcie wstęgi – z lewej strony Rafał Mikołajczyk, Zarząd FDJ oraz kolorowa molekuła – znak rozpoznawczy CPD.             
                        

Na zdjęciu Monika Sajkowska, prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, opowiadająca o idei Centrum.

 

Zdjęcia zostały wykonane przez Patatof Pictures.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozpoczynamy remont Hydroterapii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

17 września 2019

Z przyjemnością informujemy, że od pierwszych dni września – po wielu miesiącach przygotowań, badaniu potrzeb i projektowaniu optymalnych rozwiązań – rozpoczynamy remont Hydroterapii przy Klinice Rehabilitacji w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (Międzylesiu). To pierwszy tak duży infrastrukturalny projekt, w który zaangażowała się nasza Fundacja. Całkowity koszt zaprojektowania i przeprowadzenia kompleksowego remontu Hydroterapii w wysokości ok. 3 mln zł. w całości jest finansowany ze środków Fundacji.

Jak powstał pomysł i idea zaangażowania się w remont Hydrotrapii w Centrum Zdrowia Dziecka (CZD)? W roku 2017 wsparliśmy inicjatywę budowy Integracyjnego Placu Zabaw na terenie CZD (jako Fundacja Benefit Systems) i w czasie realizacji tego projektu usłyszeliśmy od kadry szpitala o największych obecnie wyzwaniach remontowych, jakimi są modernizacja Basenu i Hydroterapii. Są to obiekty funkcjonujące w ramach Kliniki Rehabilitacji CZD i służą dzieciom z często bardzo poważnymi schorzeniami neurologicznymi. To tam, pod okiem wykwalifikowanej kadry medycznej, dzieci uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach i aktywnościach, które pomagają im (przynajmniej częściowo) odzyskać sprawność.

Dowiedzieliśmy się wtedy, że obszar rehabilitacji jest najbardziej niedofinansowany w Instytucie, a pomieszczenia Basenu i Hydroterapii nie były remontowane właściwie nigdy, czyli od momentu powstania w 1985 r.
 

                      

                       

   Pomieszczenia Hydroterapii – widok ogólny, sierpień 2019 r.
 

Zdecydowaliśmy się więc rozpocząć rozmowy z CZD o sfinansowaniu całościowego remontu Hydroterapii. Jej problemami są przede wszystkim:

 • przestarzały i nieefektywny system oczyszczania wody basenowej i dawkowania chloru, powodujący częste awarie i nieodpowiedni stan czystości wody;

 • brak wentylacji będący dyskomfortem dla wszystkich przebywających w pomieszczeniach hydroterapii – pacjentów, rodziców i kadry;

 • stare budownictwo – śliskie i niebezpieczne płytki, nieszczelne okna, niewydajne systemy grzewcze, nieodpowiedni podział pomieszczeń… i wiele innych.

 

              

       

Pomieszczenia Hydroterapii – detale; sierpień 2019 r.

 

Jako że wcześniej nie mieliśmy do czynienia z tego rodzaju projektami budowlanymi, stało się jasne, że własnymi siłami (jako Zespół Fundacji) nie podołamy koordynacji tak dużego i skomplikowanego remontu. Do współpracy w tym projekcie zaprosiliśmy Jacka Grajewskiego – na co dzień zarządzającego obiektem sportowo-basenowym Wesolandia oraz Artura Kolanowskiego, doświadczonego inspektora nadzoru budowlanego. To oni, jako specjaliści w swoich dziedzinach, są łącznikami między Centrum Zdrowia Dziecka, Wykonawcami i Fundacją. Po stronie Zarządu Fundacji całość projektu  koordynuje Joanna Maliszewska, która jest też pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia.

Na przełomie maja i czerwca przeprowadziliśmy konkurs ofertowy, a następnie wyłoniliśmy z niego wykonawców, którzy będą modernizować i remontować poszczególne części Hydroterapii (branże: projektowa, budowlana, wentylacyjna, technologii basenowej oraz okienna).
 

Kompleksowy remont  Hydroterapii będzie obejmował:

 • wymianę niecek basenowych na nowoczesne niecki stalowe wraz z elementami hydromasaży do prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych;

 • wyposażenie systemu uzdatniania wody w odkażanie – technologię chlorowania wody wspomaganą uzdatnianiem ozonowym i promieniami UV;

 • wyposażenie basenów w przelewowy system obiegu wody;

 • stworzenie sprawnego systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń;

 • wymianę wszystkich okładzin ceramicznych;

 • malowanie dekoracyjne ścian;

 • modernizację natrysków i przebieralni (nowa szatnia, wyposażona w szafki z HPL);

 • nowe miejsca na wanny do hydromasażu;

 • przebudowę łazienek i stworzenie łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych;

 • wymianę okien.

 

       

Remont w toku – wrzesień 2019 r.

      

Wstępne wizualizacje nowej Hydroterapii.

 

W czasie remontu Hydroterapii dotychczasowi pacjenci będą korzystać z zajęć na dużym basenie, który będzie funkcjonował normalnie.

Mamy nadzieję, że remont przebiegnie bez większych opóźnień i z początkiem 2020 roku pacjenci CZD będą już mogli korzystać z odnowionych według najlepszych standardów pomieszczeń Hydroterapii.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności.