PARTNERZY FUNDACJI

Znaczna część projektów Fundacji opiera się na długofalowej współpracy z wybranymi Partnerami – fundacjami lub organizacjami, których cele i wartości są zbieżne z naszymi. W relacjach z nimi cenimy sobie ich bogate doświadczenie, szeroką merytoryczną wiedzę oraz dążenie do wdrażania zmian systemowych. Równocześnie, przy wyborze Partnerów stawiamy na obustronne zaufanie i otwartość, profesjonalizm i transparentność.

 

Z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę współpracujemy od drugiej połowy 2016 roku. Wspieramy działalność Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie oraz funkcjonowanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116-111. W 2018 roku rozszerzyliśmy współpracę o projekt wspierania rodzin cudzoziemskich w Polsce.
Z Fundacją Robinson Crusoe współpracujemy od sierpnia 2018 roku, wspierając projekty dotyczące procesu usamodzielnienia i wchodzenia w dorosłe życie młodzieży z pieczy zastępczej. Flagowym programem Fundacji jest Wehikuł Usamodzielnienia, który działa w 10 polskich miastach.
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce wspieramy od 2016 roku. Nasza współpraca rozpoczęła się od finansowania wakacji dla podopiecznych, remontów mieszkań usamodzielniających się wychowanków oraz wsparcia studentów. Obecnie wspieramy również działanie Programu Umacniania Rodziny w Koszalinie oraz w Biłgoraju.
Od maja 2018 roku wspieramy Fundację Ocalenie, która w sposób kompleksowy pomaga rodzinom cudzoziemskim i uchodźcom w Polsce. Finansujemy codzienne funkcjonowanie Świetlicy dla dzieci i młodzieży, która działa w ramach Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży.
Instytut "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" (IPCZD) w Warszawie to szpital, w którym wyremontowaliśmy i zmodernizowaliśmy pomieszczenia Hydroterapii, wchodzącej w skład Kliniki Rehabilitacji. W 2016 roku wsparliśmy inicjatywę budowy integracyjnego placu zabaw przy IPCZD.
Centrum Pediatrii w Sosnowcu to kolejny szpital specjalistyczny dla dzieci, na terenie którego w 2018 roku powstał integracyjny plac zabaw dla pacjentów sfinansowany z naszych środków.
Współpracę ze Stowarzyszeniem „Dla Ziemi” rozpoczęliśmy w 2019 roku pilotażowym projektem „OBCY? Zbliżenia”. Projekt ma na celu wsparcie edukacyjne, rozwojowe i psychologiczne dla dzieci przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie. Jest to kolejna organizacja, z którą współpracujemy przy projektach na rzecz dzieci i rodzin uchodźczych.
Współpracę z Fundacją Dla Wolności rozpoczęliśmy w 2019 roku pilotażowym projektem „Przystanek Świetlica”, zapewniającym pomoc edukacyjną i rozwojową dzieciom uchodźczym z Ośrodka dla Cudzoziemców na warszawskim Targówku.
Współpracę z Fundacją Polska Gościnność rozpoczęliśmy w grudniu 2019 roku pilotażowym projektem „Wsparcie edukacyjne dzieci uchodźczych”. W ramach współpracy współfinansujemy rekrutację i szkolenia wolontariuszy udzielających korepetycji dzieciom z rodzin uchodźczych w Warszawie i okolicach.
Wspólnie z Obywatelską Fundacją Pomocy Dzieciom i innymi darczyńcami zrealizowaliśmy projekt integracyjnego placu zabaw dla pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.
Od września 2019 roku wspieramy Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, zajmujący się edukacją ekologiczną. Współfinansujemy warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodzin z Łodzi i okolic, a także szkolenia dla trenerów edukacji ekologicznej i przyrodniczej.
Współpracę z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie rozpoczęliśmy w lutym 2020 roku pilotażowym projektem „Climate of change/My Revolution”. Współfinansujemy warsztaty dla młodzieży z zakresu odpowiedzialnej konsumpcji oraz przygotowanie poradników konsumenckich o tematyce ekologicznej.
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku jest pierwszą placówką edukacyjną dla uczniów z niepełnosprawnościami, w której sfinansowaliśmy budowę integracyjnego placu zabaw.
Wspólnie z Fundacją „Pomóż Im” i innymi darczyńcami zrealizowaliśmy projekt budowy integracyjnego placu zabaw dla pacjentów Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.
W 2021 roku podjęliśmy współpracę z Fundacją Ocean Marzeń, która poprzez naukę żeglarstwa przygotowuje dzieci i młodzież z pieczy zastępczej do dorosłego życia. W ramach pierwszego wspólnego projektu sfinansowaliśmy dwa obozy żeglarskie na Mazurach dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z różnych rejonów Polski.
Współpracę ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży SZANSA rozpoczęliśmy w październiku 2021 r., współfinansując działalność Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie, prowadzonego przez tę organizację. Misją Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz pomaganie dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom.
Od października 2021 r. współpracujemy z Fundacją Atalaya, która wspiera młodzież opuszczającą pieczę zastępczą. Współfinansujemy projekt „Lighthouse – program mieszkań wspomaganych” skierowany do 10 usamodzielniających się wychowanków warszawskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.
Współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM zaczęliśmy w październiku 2021 r. projektem „Grupy Socjoterapeutyczne Dla Dzieci i Młodzieży”, adresowanym do beneficjentów z powiatu cieszyńskiego. Organizacja wspiera rodziny dysfunkcyjne i osoby uzależnione, potrzebujące, zagrożone marginalizacją.Więcej szczegółów na stronie PROJEKTY

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności.