PROJEKT "WYPŁYNĄĆ PO MARZENIA"

Projekt

Współpracę z Fundacją Ocean Marzeń (FOM) rozpoczęliśmy w 2021 roku projektem „Wypłynąć po Marzenia”. Działania Fundacji dedykowane są przede wszystkim dzieciom oraz młodzieży z pieczy zastępczej i skupiają się na przygotowaniu ich do dorosłego życia poprzez naukę żeglarstwa. Fundacja organizuje dla swoich podopiecznych rejsy śródlądowe i morskie, dzięki którym nabywają umiejętności konieczne do uzyskania stopni żeglarskich, a także finansuje ich naukę w szkołach morskich.

Uczestnictwo w rejsach daje wychowankom szansę na naukę współpracy, wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie samodzielności oraz budowanie zaufania do siebie i innych. Dodatkowo działania w ramach programu służą mobilizowaniu dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wspierają placówki opiekuńczo-wychowawcze w organizacji letniego wypoczynku. Doświadczenia zdobyte podczas rejsów szkoleniowych i wędrownych motywują uczestników do spełniania marzeń oraz realizowania celów edukacyjnych i zawodowych, w czym długoterminowo wspiera ich kadra FOM. Niektórzy wychowankowie mają szansę wykorzystać umiejętności żeglarskie w pracy, dołączając do grona wychowawców Fundacji Ocean Marzeń.

W ramach finansowanego przez nas projektu odbyły się dwa obozy żeglarskie na Mazurach dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Pierwszym był wędrowny rejs stażowy dla 18 kadetów i aspirantów na kadetów Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej (10 dni), drugim – szkolenie żeglarskie dla 19 kadetów Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej na stopnie Żeglarza i Sternika Jachtowego (18 dni). W ramach rejsów uczestnicy mogli nabyć pierwsze umiejętności żeglarskie lub podnieść kwalifikacje, a także poznać i rozwijać swoje mocne strony. Dzięki uczestnictwu w projekcie 17 młodych osób zdało egzamin na patent Żeglarza Jachtowego, a 2 osoby złożyły wniosek o Zawodowe Stypendium Morskie (przydzielane uczniom szkół o profilu morskim).

Partner

Fundacja Ocean Marzeń

Cel projektu

Rozwijanie pasji i umiejętności żeglarskich u wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz kształtowanie – poprzez naukę żeglarstwa – postaw niezbędnych w dorosłym, samodzielnym życiu: odpowiedzialności za siebie i innych, sumienności i umiejętności pracy zespołowej.

Czas trwania projektu

Od czerwca do sierpnia 2021 roku.

Beneficjenci

Młodzież w wieku 11-18 lat, wychowująca się w pieczy zastępczej oraz podopieczni świetlic środowiskowych z województwa śląskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego.

Koszt projektu

Od czerwca do sierpnia 2021 roku – 45 198 PLN

Galeria zdjęć

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności.