PROGRAM "EKOKROK ZE ŹRÓDŁAMI"

Projekt

"EkoRok ze Źródłami” to pierwszy finansowany przez naszą Fundację projekt z obszaru edukacji ekologicznej dzieci, realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Działań Ekologicznych (ODE) „Źródła”.

W trakcie trwania projektu przeprowadzono 259 warsztatów ekologicznych, przyrodniczych i z zakresu edukacji globalnej, dla 4393 uczniów szkół i przedszkoli. Na początku programu oferta edukacyjna „Źródeł” obejmowała 50 tematów (5 tematów miesięcznie), nawiązujących do pór roku, zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz świąt z EkoKalendarza (www.ekokalendarz.pl), a wśród nich m.in.:
• „Od karety do rakiety – o zrównoważonym transporcie”,
• „Dokarmiajmy ptaki mądrze”,
• „Dlaczego warto być przyjacielem drzew?”,
• „Tupot małych stóp – warsztat o pingwinach”.
Wszystkie tematy zajęć można znaleźć na stronie internetowej ODE „Źródła”.

Początkowo zajęcia skierowane były wyłącznie do łódzkich placówek edukacyjnych, jednak wraz z ograniczeniami związanymi z epidemią i wprowadzeniem warsztatów w formie online, możliwe było skierowanie oferty do szkół z terenu całej Polski. Pula zajęć zdalnych była cały czas poszerzana, a zainteresowanych szkół przybywało. Trenerzy „Źródeł” są zwolennikami aktywizujących metod nauczania i prowadzą zajęcia zdalne w sposób angażujący uczniów i motywujący ich do aktywności. Jest to istotne dla utrzymania uwagi uczniów, zwłaszcza w sytuacji, gdy są obciążeni nauką zdalną, prowadzoną tradycyjnymi metodami. Przygotowano także nową – adekwatną do sytuacji pandemii – ofertę warsztatową dla szkół i przedszkoli, w której promowano przede wszystkim warsztaty terenowe, podczas których łatwiej zachować dystans społeczny (w parkach, lasach, na łąkach oraz terenach przyszkolnych i w ogródkach przedszkolnych). Wiele warsztatów realizowanych wcześniej stacjonarnie dostosowano do prowadzenia w plenerze.

Ośrodek zorganizował także 12 warsztatów rodzinnych o charakterze przyrodniczo-ekologiczno-artystycznym (5 stacjonarnych w sali warsztatowej „Źródeł”, 4 terenowe i 3 online), w których uczestniczyło łącznie 400 osób. Zespół „Źródeł” w sposób kreatywny dostosowywał ich przebieg do aktualnie obowiązujących limitów uczestników. Jednym z rozwiązań było organizowanie gier terenowych, których scenariusz zakładał rozpoczęcie pracy w małych grupach w różnych przedziałach czasowych. Dla uczestników zdalnych warsztatów rodzinnych przygotowano materiały do zajęć (do odbioru w biurze Ośrodka), a osoby spoza Łodzi otrzymywały listę niezbędnych materiałów oraz pliki do druku, tak by również w pełni mogły uczestniczyć w warsztatach. Podczas zajęć rodzinnych realizowane były m.in. następujące tematy:
• „Naturalni muzykanci, warsztaty muzykowania i tworzenia naturalnych instrumentów”,
• „Którędy poszedł dzik? – warsztat przyrodniczy w terenie w Lesie Łagiewnickim”,
• „Warsztat kotki Milusi, czyli Dzień Kota w Źródłach”,
• „Stworki-obserwatorki – warsztat przyrodniczy w terenie w Parku Piłsudskiego w Łodzi”,
• „Nasi mali przyjaciele. Rodzinne warsztaty terenowe w Lesie Łagiewnickim”,
• „Jeżowe warsztaty rodzinne Źródeł” (online),
• „Jesienna wędrówka szlakiem zwierząt. Rodzinna gra terenowa w Lesie Łagiewnickim”,
• „Dzień bez kupowania. Rodzinne warsztaty kreatywne Źródeł” (online).

Ośrodek nawiązał również współpracę z siecią łódzkich bibliotek publicznych, dla których zorganizował cieszące się dużym zainteresowaniem szkolenie pt. „Zaproś drzewa do biblioteki”, w którym wzięło udział 25 pracowników bibliotek. Zorganizowano także cykl szkoleń kształcących trenerów edukacji ekologicznej oraz kursy doskonalące dla kadry „Źródeł”.

Projekt jest kontynuowany w 2021 roku, a w ramach dofinansowania Fundacji Drzewo i Jutro organizowane będą m.in. warsztaty edukacyjne i warsztaty rodzinne.

Partner

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

Cel projektu

Wspieranie edukacji ekologicznej i przyrodniczej dzieci oraz ich rodzin.

Czas trwania projektu

Od września 2019 do czerwca 2021.

Beneficjenci

Uczniowie szkół podstawowych, dzieci uczęszczające do przedszkoli, rodzice, nauczyciele, bibliotekarze, trenerzy edukacji ekologicznej.

Koszt projektu

Od września 2019 do grudnia 2020 roku – 50 000 PLN

Galeria zdjęć

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności.