WSPARCIE PROGRAMU UMACNIANIA RODZINY SOS WIOSEK DZIECIĘCYCH W BIŁGORAJU

Projekt

Program Umacniania Rodziny (PUR) prowadzony jest przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w różnych regionach Polski (województwo zachodniopomorskie, mazowieckie i lubelskie) od dwunastu lat. Biłgoraj jest drugim, po Koszalinie, miastem, w którym funkcjonowanie Programu współfinansuje Fundacja Drzewo i Jutro.

Program Umacniania Rodziny jest dedykowany rodzinom zmagającym się z problemami społeczno-psychologicznymi: bezrobociem, ubóstwem, uzależnieniami, samotnym rodzicielstwem, zaburzeniami psychicznymi, przemocą w rodzinie oraz niewydolnością wychowawczą, które często są powielane z pokolenia na pokolenie. Większość rodzin (58,7%) trafia do Programu ze względu na niski poziom umiejętności rodzicielskich, który może skutkować odseparowaniem dziecka od rodziców. Zespół Programu, po rozpoznaniu potrzeb rodziny, przygotowuje dla niej plan rozwoju, w którym wskazuje zarówno jej mocne strony jak i obszary wymagające wsparcia. Pomoc ma charakter długofalowy (średni czas udziału w Programie wynosi od 3 do 5 lat) i opiera się na stopniowym rozwijaniu potencjału danej rodziny, przy jednoczesnym wsparciu w sytuacjach trudnych czy kryzysowych (np. pomoc w uzyskaniu mieszkania socjalnego, wsparcie w sytuacji śmierci członka rodziny). Głównym celem pracy z rodziną jest podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców i opiekunów dzieci, budowanie prawidłowych więzi w rodzinie oraz poprawa funkcjonowania w społeczeństwie.

W ramach wsparcia finansowego Fundacji Drzewo i Jutro, w pierwszym etapie projektu (w okresie wrzesień – listopad 2020 roku), podopieczni otrzymali wsparcie 2 wychowawców, 2 asystentów rodzin, psychologa, pracownika socjalnego i koordynatora Programu „SOS Rodzinie”. Pomoc rodzinom realizowana była głównie w formie pracy środowiskowej – wizyt domowych i konsultacji asystentów rodzin oraz pracowników socjalnych (łącznie odbyło się 608 konsultacji z zakresu pracy socjalnej) oraz w formie pomocy psychologicznej (odbyło się 47 konsultacji psychologicznych dla rodziców). Dla dzieci i młodzieży prowadzona jest Placówka Wsparcia Dziennego, czyli świetlica, w której, pod opieką wychowawców, odbywały się zajęcia profilaktyczne i ogólnorozwojowe (plastyczne, eksperymentalne), a także udzielana była pomoc edukacyjna. Dzieci uczestniczyły także w cyklu warsztatów grupowych, prowadzonych przez psychologa oraz w indywidualnych konsultacjach psychologicznych (46 spotkań).

W związku z sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniami w spotkaniach osobistych, zajęcia dla dzieci oraz konsultacje dla rodziców odbywały się częściowo w trybie online lub w formie rozmów telefonicznych.

Partner

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

Cel projektu

Wspieranie rodzin zagrożonych rozpadem oraz zapobieganie odseparowaniu dzieci od rodziców. Rozwijanie potencjału dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czas trwania projektu

Od września 2020 do sierpnia 2021 roku.

Beneficjenci

W Programie obecnie uczestniczy 206 osób (56 rodzin). Z zajęć świetlicowych regularnie korzysta około 12 dzieci.

Koszt projektu

Od września 2020 do sierpnia 2021 roku – 192 792 PLN

Galeria zdjęć

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności.