WSPARCIE PROGRAMU UMACNIANIA RODZINY SOS WIOSEK DZIECIĘCYCH W KOSZALINIE
 

Projekt

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce prowadzi profilaktyczne Programy Umacniania Rodziny “SOS Rodzinie” w sześciu lokalizacjach w Polsce. Świetlica dla dzieci i młodzieży w Koszalinie jest pierwszą placówką działającą w ramach Programu współfinansowaną przez Fundację Drzewo i Jutro. Wsparcie finansowe Fundacji obejmuje również pracę terapeutyczną i środowiskową z rodzicami.

Celem Programu Umacniania Rodziny jest wspieranie rodzin zagrożonych rozpadem, żyjących w trudnych warunkach, często w małych miejscowościach. Beneficjenci, zgłaszani przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwykle borykają się z trudnościami wychowawczymi, uzależnieniami i bezrobociem. W ramach Programu mogą korzystać z pomocy psychologicznej (indywidualnej i grupowej) oraz pomocy materialnej w sytuacjach kryzysowych. Asystenci rodzin pracują również w środowisku lokalnym – współpracują z różnego rodzaju instytucjami, tworząc sieć współpracy na rzecz rodzin w trudnej sytuacji, a także spotykają się z rodzinami w ich domach, pomagając w rozwiązywaniu codziennych problemów. Obecnie w ofercie Programu znajduje się również – prowadzony przez psychologa – „Klub Rodzica”, którego celem jest wzmacnianie umiejętności wychowawczych.

Kluczowym założeniem Programu jest udzielanie pomocy opartej na możliwościach i potencjale rodziny oraz jej aktywnym uczestnictwie, które sprzyja osiąganiu samodzielności. Odkrywanie i umacnianie w rodzinie zasobów wymaga czasu, ponieważ bezradność wobec problemów jest przez nie dziedziczona często od kilku pokoleń. W związku z tym utrwalenie zmiany jaka zachodzi w rodzinach wymaga dłuższego czasu pracy w Programie – zwykle od 3 do 5 lat.

W ramach pomocy kierowanej bezpośrednio do dzieci organizowane są zajęcia świetlicowe (indywidualne i grupowe). Ich celem jest budowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań oraz integracja z rówieśnikami. Ponadto dzieci mogą korzystać z konsultacji z logopedą, obejmujących diagnozę i terapię logopedyczną. W trakcie ferii zimowych i wakacji organizowane są wycieczki do innych miast (wizyty w parkach wodnych, parkach linowych, spacery nad morzem itp.) oraz różnego rodzaju aktywności poza świetlicą (np. wyjścia do muzeum, nauka pływania, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu).

W związku z sytuacją epidemiologiczną i związanymi z nią restrykcjami, od połowy marca wprowadzono możliwość korzystania z konsultacji terapeutycznych oraz psychiatrycznych w trybie zdalnym. Wsparcie edukacyjne dla wychowanków świetlicy – w zależności od potrzeb i możliwości dzieci oraz aktualnej sytuacji epidemiologicznej – również realizowane jest w formie online. Zespół Programu stara się także odpowiadać na zmieniające się w czasie pandemii potrzeby beneficjentów – z uwagi na podwyższony poziom stresu i napięcia zorganizowano cykl zajęć relaksacyjnych oraz zapewniono większą liczbę konsultacji psychiatrycznych.

Partner

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce jpg

Cel projektu

Wspieranie rodzin w sytuacjach kryzysowych i zwiększenie szans na wychowanie dzieci w rodzinie biologicznej. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czas trwania projektu

Od kwietnia 2017 do grudnia 2020 roku.

Beneficjenci

W Programie obecnie uczestniczy 165 osób z Koszalina i okolic. Z zajęć świetlicowych regularnie korzysta około 40 dzieci.

Koszt projektu

Od stycznia do grudnia 2020 roku – 276 575 PLN
Od stycznia do grudnia 2019 roku – 223 621 PLN
Od stycznia do grudnia 2018 roku – 329 440 PLN
Od kwietnia do grudnia 2017 roku – 144 029 PLN


Więcej o Programach Umacniania Rodziny SOS w całej Polsce przeczytasz tutaj.

Galeria zdjęć

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności.