ŚWIETLICA FUNDACJI OCALENIE PRZY CENTRUM POMOCY CUDZOZIEMCOM
W ŁOMŻY 

Projekt

Wsparcie działań Centrum Pomocy Cudzoziemcom (CPC) w Łomży oraz zapewnienie codziennego funkcjonowania Świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin cudzoziemskich. Fundacja Drzewo i Jutro współfinansuje działania CPC od 2018 roku.

Centrum Pomocy Cudzoziemcom prowadzone przez Fundację Ocalenie powstało w 2006 roku, aby odpowiedzieć na potrzeby mieszkającej w Łomży i okolicach społeczności czeczeńskiej – w większości osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. W samej Łomży do 2010 roku znajdował się Ośrodek dla Cudzoziemców, w którym przebywały osoby czekające na wydanie decyzji o nadanie statusu uchodźcy. Obecnie Ośrodek znajduje się w pobliskim Czerwonym Borze.

W ramach działań Centrum rodziny uchodźcze otrzymują bezpłatną i kompleksową pomoc psychologiczną, socjalną i prawną – w tym związaną z procedurą ubiegania się o status uchodźcy. Dzięki współpracy z mentorem międzykulturowym (wywodzącym się ze społeczności czeczeńskiej), rodziny mogą liczyć na wsparcie w codziennych wyzwaniach związanych z życiem w kraju o odmiennej kulturze, takich jak: załatwianie spraw w urzędach, kontakty ze szkołami i ze służbą zdrowia, szukanie mieszkania czy poruszanie się na rynku pracy. W roku 2019 odbyło się ponad 1700 konsultacji/porad mentora, co świadczy o skali zapotrzebowania na takie działania. Dostępne są również porady prawnika (650 porad w ostatnim zakończonym roku działalności) i psychologa (240 porad dla dzieci i dorosłych), dostosowane do potrzeb odbiorców i prowadzone przez osoby znające język rosyjski i uwarunkowania kulturowe beneficjentów. Prowadzone są także zajęcia z języka polskiego dla dorosłych, pozwalające uzyskać samodzielność i zwiększające szanse na rynku pracy.
Szczególnie istotną częścią działalności CPC jest prowadzenie Świetlicy dla dzieci i młodzieży, gdyż to właśnie dzieci są grupą szczególnie narażoną na długofalowe negatywne konsekwencje sytuacji kryzysowej, jaką jest doświadczenie uchodźstwa.   

W świetlicy, czynnej pięć dni w tygodniu, dzieci, pod opieką trzech wychowawczyń, otrzymują kompleksową pomoc edukacyjną w nauce języka polskiego, odrabianiu lekcji, nauce nowych umiejętności społecznych i szkolnych, redukcji deficytów rozwojowych, poszerzają też swoją wiedzę o Polsce i o świecie. Wsparcie to jest kluczowe dla wyrównania ich szans edukacyjnych i ma ogromne znaczenie w adaptacji w nowym miejscu. W roku 2019 z zajęć świetlicowych skorzystało około 40 dzieci w wieku szkolnym (średnio 20 osób na jednych zajęciach). Świetlica działa w dni powszednie w godzinach 16:00-19:00, a jeśli zajdzie taka potrzeba – również w soboty. Dzieci – podopieczni świetlicy potrzebują również zajęć ogólnorozwojowych, sportowych i zabawy. Zajęcia prowadzone w świetlicy pełnią zatem również ważną rolę w rozwoju społecznym dzieci i ich integracji. Dużym powodzeniem cieszą się wspólne wycieczki, które łączą zabawę, relaks i edukację, w tym edukację z zakresu kultury polskiej.

Świetlica nie zawiesiła działań podczas pandemii. Wszystkie zajęcia odbywają się zdalnie i dzieci uzyskują systematyczną – indywidualną i grupową – pomoc edukacyjną. Wychowawczynie wspierają rodziców i dzieci w obsłudze dziennika elektronicznego oraz aplikacji do nauki zdalnej. W obecnej sytuacji pandemii i edukacji zdalnej utrzymanie takiego wsparcia dla dzieci uchodźczych (niemających codziennego kontaktu z językiem polskim w środowisku domowym) jest ogromnie ważne.

 

Partner

Fundacja Ocalenie

Cel projektu

Zapewnienie kompleksowej pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej i edukacyjnej dla rodzin uchodźczych z Łomży i okolic poprzez prowadzenie Centrum Pomocy Cudzoziemcom oraz Świetlicy dla dzieci. Profesjonalne wsparcie rodzin w kryzysie uchodźczym ma ogromny wpływ na ich integrację oraz możliwość rozpoczęcia nowego życia w Polsce. Wszystkie działania Centrum są bezpłatne i mają na celu pomóc rodzinom cudzoziemskim odnaleźć się w nowej rzeczywistości i osiągnąć stabilność w codziennym życiu.

Czas trwania projektu

Od 1 maja 2018 do 30 kwietnia 2021 roku.

Beneficjenci

Rodziny cudzoziemskie mieszkające w Łomży (około 40 rodzin), w większości narodowości czeczeńskiej, oczekujące na decyzję w sprawie nadania ochrony międzynarodowej oraz z nadanym już statusem uchodźcy oraz 40 dzieci w wieku szkolnym korzystających z zajęć w Świetlicy.

Koszt projektu

Od 1 maja 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku – 98 400 PLN
Od 1 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku – 162 855,85 PLN
Od 1 maja 2018 roku do 31 października 2018 roku – 67 100 PLN

Galeria zdjęć

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności.